Vinnere av Nobels fredspris

Få informasjon om pristakerne og les utdrag fra e-boken "Alfred Nobel og fredsprisvinnerne". Bruk menyen til venstre.
Den Norske Nobelkomiteens møterom. Foto: Wikimedia Commons.
Den Norske Nobelkomiteens møterom. Foto: Wikimedia Commons.
Fra 1901 til 2016 har fredsprisen blitt tildelt 130 vinnere: 88 menn, 16 kvinner og 26 ganger til organisasjoner. Røde Kors har fått prisen tre ganger og FNs Høykommissariat for flyktninger (UNHCR) to.

Nobelianske veier til fred
Alfred Nobels testamente av 27. november 1895 bestemte at fredsprisen skulle gis til den som hadde gjort mest for å skape brorskap mellom folkene, redusere eller avskaffe stående armeer og som hadde klart å få i stand fredskongresser. Siden 1901 har Den Norske Nobelkomite tolket testamentet slik at forståelsen av fredsbegrepet har blitt utvidet til å omfatte stadig nye kategorier av prisvinnere.