I menyen til venstre kan du lese artikler skrevet av Nobelianas medarbeidere om aktuelle tema og historiske problemstillinger knyttet til Nobels fredspris


Ivar Libæk, Asle Sveen og Øivind Stenersen som forelesere på Nobel Peace Prize Forum på Augsburg College, University of Minnesota i mars 2014.